Home EduTek Eskola Sekundaria 12 Novembru La Simu Ona Estudante Foun, Aniceto: Fasilidade La...

Eskola Sekundaria 12 Novembru La Simu Ona Estudante Foun, Aniceto: Fasilidade La Permite

1599
0
Diretor Eskola Sekundaria Geral 12 Novembru, Aniceto Pedro da Costa. [Foto: Francisco JDA | 18.01.2021]

Reportazen Francisco JDA

Eskola Sekundaria Jeral 12 de Novembro Becora la simu ona estudante foun, relasiona ho numeru estudante ne’ebe aumenta barak, kondisaun eskola no fasilidade la permite atu simu tan estudante foun.

Ba Neon Metin Diretor Eskola Sekundaria Geral 12 Novembru, Aniceto Pedro da Costa informa katak eskola refere sei la simu tan estudante foun, tanba oras ne’e dadaun estudante besik 700 .

“Ami hahu simu estudante foun iha 2020, antes Estadu Emergencia dala sia nian ami loke regista ba estudante foun loron rua, maibé ami simu ona besik 700,  ne’ebé ami tenki para no kolega sira ne’ebé mak hosi eskola teknika no eskola sekundaria seluk, ne’ebé mak seidauk atinji to’o sira nia tarjetu, sira mak simu nafatin”, hatete Diretor Eskola Sekundaria Jeral 12 de Novembru iha Becora, 18/01.

Diretor ne’e reforsa tan katak dadaun ne’e la simu ona estudante foun tanba sala aula fahe hotu ona no agora iha ona faze preparasaun ba aula inklui hamoos areadores eskola nian.

Nia informa preparasaun ba livru sira ne’ebé profesores kaer hodi hanorin estudante foun sira, mai hosi governu no sei suficiente hela  atu hanorin no bazeia ba kurikulu nasionál.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here