Home Justisa Mari Alkatiri Lori Keixa Ba MP, Lere: Asaun Hosi Mari nian Mak...

Mari Alkatiri Lori Keixa Ba MP, Lere: Asaun Hosi Mari nian Mak Los

702
0
, Xefe Estadu Maior F-FDTL, Maijór Jeneral Lere Anan Timur.[Foto: Santina Lucia da Costa | 08.07.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Dr.Marí Alkatiri halao katak hatoo keixa ba Ministeriu Publiku hasoru akuzasaun ne’ebe mak mosi hosi partidu CNRT. Ba jornalista sira iha palacio prezidensia, Xefe Estadu Maior FALINTIL Forsas Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Maijór Jeneral Lere Anan Timur hateten asaun husi Marí Alkatiri, ne’e asaun ne’ebe mak di’ak, tanba la kanta demais iha publiku no nonok ba de’it.

“Lider sira akuza malu, lolos mak maun Marí halo ne’e, nia nonok ba de’it Tribunal, lalika kanta demais iha publiku, para kria konfuzaun ba ema, depois atu fiar ka lafiar, maibe lolos ne’e mak maun Marí halo ne’e. Kuandu iha buat ruma lori ba Tribunal, Tribunal mak tesi, ida ne’e mak los.” Katak Maijór Lere Anan Timur, ba jornalista sira hafoin halo enkontru regular ho Prezidente Republika iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobato, Aitarak-Laran, 08/07.

Lere hateten ita nia povu matenek, sira preokupa mak sira nia moris lor-loron ne’e, ida ne’e mak importante.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here