Home Notisia Rejigna-an Ne’e Hoax? PM Taur: La Rejigna-an, Agora Hau Serbisu Makaas Ba...

Rejigna-an Ne’e Hoax? PM Taur: La Rejigna-an, Agora Hau Serbisu Makaas Ba OJE

418
0
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. [Foto: Santina Lucia da Costa | 24.09.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho informasaun ne’ebe sidadaun sosial media share ka espalla liu hosi WhatApp group konaba Primeiru Ministru atu rejigna an no sei akontese eleisaun antesipada, liu hosi konfirmasaun ne’ebe jornalista sira husu ba Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, ba jornalista hatana katak, “la rejigna-an ona, tempu laiha tiha ona, sira mehi karik”.

Hau hanoin sira mehi karik, Primeiru Ministru la rejigna-an, ne’e rejigna-an tempu laiha tiha ona, agora hau serbisu maka’as los, lori Orsamentu Jeral Estadu (OJE), ba rejigna-an kona-ba saida nian, ne’e laiha ida, ne’e lalika fiar ida, ne’e hau hanoin sira hamlaha uituan karik”, hateten, Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak ba jornalista sira Palasiu Prezidensial, Nicolau-Lobato, Aitarak-Laran, Loron, 24/09.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here