Home Notisia Asuntu Inundasaun Tama iha Parlamentu, Plenaria Hahu Tarde

Asuntu Inundasaun Tama iha Parlamentu, Plenaria Hahu Tarde

210
0
Plenaria PN ba Asuntu Inundasaun Seidauk Hahu (Foto: Zevonia Vieira)

Reportajen Zevonia Vieira

Ohin, 4/02, Plenaria kona ba asuntu inundasaun hahu dadaun, Presidente PPN la lidera meja no seidauk tama plenaria. Inundasaun mak akontese semana rua liuba (23/01) afeta membru komunidade besik 1,000 iha area Tasi Tolu.

Vice Ministra MSSI, Signi Verdial, Sekretariu Estadu Asuntu Seguransa, Alexandrinho de Araujo, Sekretariu Estadu ba Meioambiente, Demetrio Amaral, Ministru Obras Publik hein tiha ona iha Parlamentu Nasional, Salvador Pires, to’o iha Parlamentu Nasional hein besik oras ida nia laran.

Deputadu Partido Demokratiku (PD), Adriano Nacimento, hatete katak, “Tuir agenda plenaria ohin koalia konaba inundasaun, sei hahu iha tuku 9.00 dader maibe to agora sei hein deputadu sira sedauk mai hotu.

Tuir observasaun jornalista neonmetin.info, deputadu sira hosi Bankada CNRT seidauk tama hotu plenaria tuir oras plenaria nian tanba halo hela enkontru bankada nian. Plenaria hahu dadaun maibe deputadu CNRT seidauk tama kompletu ba fatin plenaria, nune’e mos hosi bankada PLP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here