Home Notisia MNEK Sei Ba NZ Hatoo Agradesementu no Sei Lori Hikas Estudante 17...

MNEK Sei Ba NZ Hatoo Agradesementu no Sei Lori Hikas Estudante 17 Mai Timor

509
0
Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun [MNEK] Deonisio Babo. [Foto: Santina Lucia da Costa | 14.02.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa 

Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun [MNEK] Deonisio Babo hasoru malu ho Prezidente da Republika, hodi relata atvidade MNEK nian.

Hafoin enkontru ba jornalista sira Deonisio informa konaba objetivu rua hosi sorumutu ne’e relata konaba aprezentasaun kredensiais osi embaixadora nain sira ne’ebe sei hola fatin iha ne’e, direitamente ba Prezidente da Republika.

Embaixador sira hosi nasaun sia mak hanesan Fransa, Turkia, Ukraina no sira seluktan

 Embaixador ne’e balun iha Jakarta, balun iha Singapura, sira hela iha ne’eba mak depois halo reprezentasaun mai iha Timor-Leste. Sira mai aprezenta kredensiais, katak sira mak embaixador ba ita nia rain”, hateten MNEK, 14/02.

Ministru Deonisio mos informa konaba estudante Timor oan sira ne’ebe evakua hosi Wuhan ba Nova Zelandia, ho nune’e lori governu nia naran, Primeiru Ministru haruka MNEK atu aranka ba Nova Zelandia, hodi hatoo agredesementu ba governu Nova Zelandia no akompanha mos estudante 17 semana oin sei fila mai Timor.

Prezidente da Republika rasik haruka ona karta ida ba Governador Nova Zelandia nian iha semana kotuk, hodi hato’o agradesimentu ba jestu ne’ebé maka Nova Zelandia halo ona.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here