Home Notisia Covid-19, 2 Maiu, Laiha Kazu Foun, Kuradu Aumenta Nain 4 no Negativu...

Covid-19, 2 Maiu, Laiha Kazu Foun, Kuradu Aumenta Nain 4 no Negativu Sae Ba 501

695
0
Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo. [Foto: Francisco JDA | 11.04.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Centru Ingeradu Jestaun Krize [CIJK] relata informasaun konaba moras Covid-19 ba loron 02 Maiu nian. Portavoz CIJK, Dr. Rui Araujo informa ba jornalista sira katak dadus total kumulativu kazu konfirmadu iha nain 24 laiha mudansa. Ba loron 2 Maiu laiha kazu konfirmadu foun. Total kazu rekuperadu ka kuradu hamutuk nain 20 katak konfirmadu positivu nain 16 no nain 4 kazu provavel.

Agora dadauk maluk nain 8 mak sei iha isolamentu Vera Cruz, total kumulativu exame laboratoriu hamutuk 684 kompara ho horseik iha 671. Total kumulativu hein rezultadu laboratoriu iha nain 159 kompara ho horseik iha 169.

Relasiona ho rezultadu laboratoriu negativu hamutuk 501, kompara ho horseik iha 478. Ba ema sira sei iha kuarentena obrigatoriu no auto-kuarentena hamutuk 328. Auto-kuarentena iha munisipiu hamutuk 5. Iha kuarentena obrigatoriu iha Dili hamutuk nain 220 no iha municipiu total ema nain 41. Ba ema sira ne’ebe liu ona periodu kuarentena loron 14 hamutuk 1877, iha municipiu iha nain 401 no iha Dili hamutuk 1476.

Dr. Rui Araujo hateten kazu konfirmadu ikusliu ne’ebe CIJK anunsia ba publiku maki ha loron 24 Abril 2020. Iha loron 8 ikus nia laran, laiha kazu foun no kazu rekuperadu aumenta hosi ida ba 20.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here