Home Notisia Embaixador Australia Hasoru Dr. Mari Alkatiri Hodi Koalia Asumtu Bilateral

Embaixador Australia Hasoru Dr. Mari Alkatiri Hodi Koalia Asumtu Bilateral

555
0
Embaixador Australia hasoru malu ho Dr. Mari Alkatiri. [Foto: Francisco JDA | 05.02.2020]

Reportazen Francisco JDA

Embaixador Australia Peter Roberts hasoru malu ho eiz Primeiru Ministru, Dr. Mari Alkatiri hodi deskuti konaba kooperasaun bilateral entre Australia no Timor-Leste, hodi haforsa liutan kooperasaun

Ba jornalista sira Peter hateten enkontru ne’e atu hare liu ba relasaun bilateral no iha oportunidade hodi hametin kooperasaun ho nasaun Australia.

Tuir observasaun jornalista Neon Metin hatudu katak enkontru entre eiz Primeiru Ministru ho Embaixador Australia lao durante oras ida nia laran, ne’ebe hahu hosi oras 9:30 to’o 10.30 otl.

Entertantu jornalista sira koko atu dada lia ho eiz Primeiru Ministru Dr.Mari Alkatiri maibe nia parte la fo informasaun.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here